Maskinparken tre

Norges største boligblokk i massivtre
Å bygge i massivtre er den beste og raskeste måten vi kan redusere klimagassutslippene i et bygg på. Når vi nå lanserer den største boligblokken som er bygd i massivtre, reduserer vi klimagassutslippene med 45 % sammenlignet med en tradisjonell blokk i betong.

Veidekke Eiendom og Veidekke Entreprenør jobber systematisk med å redusere klimagassutslippene både i egne prosjekter og i prosjekter vi gjennomfører for andre. Vi i Veidekke har forpliktet oss til å jobbe i samsvar med FNs togradersmål, og skal redusere klimagassutslippene med minst 40 % innen 2030. Allerede nå sitter vi med mange av løsningene til å nå disse målene.

Et valg som gir store positive effekter på klimagassregnskapet for et prosjekt er å velge massivtre. Når vi nå lanserer den største boligblokken som er bygd i massivtre i Norge, så får vi et klimagassregnskap som viser en reduksjon på 45 % sammenlignet med et tilsvarende bygg i betong. Boligprosjektet Maskinparken TRE kan du se mer om her. Av andre positive effekter vi ser ved bruk av massivtre, kan vi nevne

  • Raskere produksjon
  • Letter bygg som kan gi enklere fundamentering
  • Bedre arbeidsmiljø på byggeplass – tørt, rent og mindre støy.

Vi blir imidlertid ikke bedre enn de ambisjonene byggherrene som skal bestille byggene har. Vi trenger med andre ord partnere og byggherrer med store miljøambisjoner! Har du et prosjekt som tar klimaet på alvor, så er vi klare til å stille opp.

Her kan du lese om noen av prosjektene våre.

Geodesiobservatorium på Svalbard for Statens Kartverk

Finansparken for Sparebank 1 SR-Bank i Stavanger

630 studentboliger i Trondheim for studensamskibnaden i Trondheim

Bilder

Historier


Velg bolig

Det er foreløpig ikke publisert en boligvelger for dette prosjektet.

Flere prosjekter