Solhøgda

90 nye leiligheter planlegges på Solhøgda

Solhøgda

Til salgs
Innlandet
Lillehammer
Røyslimoen
Leilighet
Selveier
25 leiligehter i trinn 1. 22 leiligheter i trinn 2.
2-4
Trinn 1 i 4. kvartal 2017. Trinn 2 sommeren i 2018.

GD. 18. juni 2015: Ikke bare i Lillehammer sentrum det planlegges storstilt utbygging av boliger. Eierne av Solhøgda håper folk vil bo der.