Solhøgda

Lillehammers Frognerseter

Solhøgda

Til salgs
Innlandet
Lillehammer
Røyslimoen
Leilighet
Selveier
25 leiligehter i trinn 1. 22 leiligheter i trinn 2.
2-4
Trinn 1 i 4. kvartal 2017. Trinn 2 sommeren i 2018.

Fra midten av 30-tallet blomstret turistnæringen på Lillehammer med ei framgangsrik hotellnæring som fundament. Lillehammer var innlandets ”turisttrafikkcentrum” kunne Nationen fortelle. Det var i denne perioden at familein Høstmælingen åpnet ”Lillehammers Frognerseter” – Solhøgda Turisthotel – for 35-40 gjester.

Du kan lese mer om hvordan turisnærignen blomstret på 30-tallets Lillehammer her.