Straumehagen

I hjertet av Sotra Kystby
Straume sentrum, «Sotra Kystby», blir et nytt og attraktivt regionsenter med boliger, næringsliv og nye servicetilbud. Nå har vi innflyttingsklare leiligheter i Straumehagen – midt mellom Sartor Storsenter og Sartorgården.

Prosjektet ligger i kjernen av kystbyen. Et stort parkeringsanlegg under bakken med plass  vil fjerne bilparkeringen rundt senteret og gi plass til brede gater med fortau og sykkelveier, flotte gågater og åpne møteplasser. Her blir det også kino, fleire butikker, restauranter, boliger, servicebygg og kontorareal. Med miljølokk over dagens riksvei 555 vil Fjell rådhus og helselandsbyen bli knyttet tettere opp til handelsområdet i kystbyen.

Straumehagen har 43 boliger i fem etasjer. Leilighetene varierer fra 60 til 120 kvm, og ligger solrikt til med store altaner og felles takhage. Næringsetasje på bakkeplan.
Parkeringskjeller med sportsboder til leilighetene. Noen har innglassete vinterhager. Garasjeplasser vil bli solgt separat. Leilighetene leveres med gode kvaliteter.

Prosjektet utvikles i samarbeid mellom OBOS StorBergen, Veidekke Eiendom og Altus Eiendom

Bilder

Historier


Velg bolig

Flere prosjekter