Arealeffektiv bolig

Hva kjennetegner en arealeffektiv bolig?

Arealeffektivitet er et populært uttrykk som går igjen ved beskrivelse av eiendom. Til enhver tid omtales omtrent 2000 boliger som arealeffektive på FINN.no, men hva innebærer det egentlig?

Det populære ordet er et mål på hvor effektivt de bebygde arealene er utnyttet. At en bolig er arealeffektiv, vil med andre ord si at den har god plassutnyttelse. Fremtiden stiller krav til boligarkitekter og eiendomsutviklere, fordi beboerne ønsker andre måter å bo på enn tidligere.

Mange bor trangere i dag enn før

Frem til midten av 1950-tallet var det standard at leiligheter hadde separat kjøkken. En vanlig utforming var en lengre gang, med dører inn til stort sett alle rom: bad, stue, kjøkken, soverom og eventuell bod. Tiåret senere ble boligene bygget større, som en reaksjon på at folk bodde trangt.

På 1990-tallet begynte inntoget av boligtyper vi fremdeles ser i dag. Som en konsekvens av et stadig mer urbanisert land, som vi for eksempel så da Norge fikk 35 nye byer på 4 år (1996–2000), bor mange trangere i dag, enn hva som var vanlig før. Dette er både av økonomiske årsaker, men også fordi det er begrenset med plass i byene. Dessuten er det for mange attraktivt å bo sentralt, med alle fordelene det bærer med seg.

Boligarkitekter drillet i arealeffektivitet

Felles for mange gamle boliger, er at de gjerne er blitt tilpasset beboerne opp gjennom årene. Vegger har blitt satt opp til fordel for flere soverom – eller de har blitt fjernet for å gjøre plass til større oppholdsrom. Det finnes også eksempler på større boliger som har blitt delt inn i to seksjoner. Ulempen med å gjøre én bolig om til to, er at man må installere nytt kjøkken og bad i en struktur som ikke i utgangspunktet var tenkt for én bolig.

Når det bygges nye boliger i dag, er noe av det viktigste boligarkitektene står overfor, å sikre at kvadratmeterne man har til rådighet blir utnyttet på best mulig måte. Leiligheten skal oppleves større og romsligere enn hva kvadratmetertallet skulle tilsi. Dette er boligarkitektene drillet i; de legger sin stolthet i å utforme nøye gjennomtenkte løsninger som sikrer god plassutnyttelse.

Les også: P-ROM, S-ROM, BRA og BTA enkelt forklart

Stue og kjøkken i ett

Når det er snakk om hva som kjennetegner en arealeffektiv bolig, er det naturlig å trekke frem stue og kjøkken i ett. Skepsisen knyttet til denne utformingen, kan kanskje først og fremst skyldes en bekymring for at os og røyk fra matlaging skal trekke ut i stuen. Man er redd for at dette skal forstyrre den avslappende sonen som er formålet til dette rommet. Heldigvis stilles det strenge krav til ventilasjon i byggeforskriftene (TEK17).

Videre fungerer stue og kjøkken i ett som et naturlig samlingspunkt for hele familien – enten den består av et barnløst samboerpar eller et eldre ektepar med flere barn. Personen som lager mat slipper å stå alene på kjøkkenet, og når det skal vaskes opp er det en hyggeligere aktivitet hvis det er lyd i bakgrunnen eller man ønsker være med i samtalen. Kort oppsummert kan man si at en åpen kjøkkenløsning blir et sosialt midtpunkt som bidrar til et dynamisk hjem.

Takhøyde og store vinduer

En liten leilighet kan likevel få gode kvaliteter dersom utbygger og arkitekt legger til rette for smarte løsninger. God romfølelse kan skapes ved hjelp av god takhøyde og godt dagslys. Store vinduer, gjerne fra gulv til tak, gjør ikke bare at leiligheten blir lysere. Det bidrar også til at rommet oppleves større enn det er, fordi omgivelsene utenfor spiller en større rolle i utsikten.

Viktig er også gode oppbevaringsmuligheter, gjerne under seng, i innebygde skap eller garderobeløsninger som strekker seg fra gulv til tak. Ofte er smarte og flerfunksjonelle møbler et økonomisk valg som faktisk ender opp med å være billigere og mer effektivt, enn å gå til anskaffelse av flere kvadratmeter.