Sammen utvikler vi Løren

Veidekke har vært med på å forme Oslo til å bli slik du kjenner byen i dag. Gjennom snart 80 år har vi bygget alt fra kontorer for regjeringen til en av verdens flotteste operaer. Vi har bygget tunneler, veier og jernbane i tillegg til kjøpesentre, servicebygg, offentlige kontorer og skoler.

Samtidig har vi utviklet flere tusen boliger og skapt gode bomiljøer for de som bor her. Løren er ett av mange steder i Oslo vi liker godt, og her er vi allerede i full gang med å oppfylle nye boligdrømmer.

Gartnerkvartalet er en fortsettelse av boligsuksessen Gartnerløkka og kan sammenlignes med bygårdene i Torshovbyen og Lindern Hageby. Som i disse områdene vil vi at folk skal bo luftig og godt, med store grøntområder rundt seg, og med bakgårdene som et viktig element. Dette er ganske unikt i våre dager, da uterommene ofte kan være små og trange. Gartnerkvartalet viderefører de gode, gamle bokvalitetene. Veidekke utvikler prosjektet i samarbeid med OBOS.