Solhøgda

90 nye leiligheter planlegges på Solhøgda

Solhøgda

Kommer
Innlandet
Lillehammer
Røyslimoen
Leilighet
Selveier
21 leiligheter i trinn 3.
2-4
Trinn 3 er under utvikling med planlagt salgsstart sommeren 2020!

GD. 18. juni 2015: Ikke bare i Lillehammer sentrum det planlegges storstilt utbygging av boliger. Eierne av Solhøgda håper folk vil bo der.