Solhøgda

Lillehammers Frognerseter

Solhøgda

Kommer
Innlandet
Lillehammer
Røyslimoen
Leilighet
Selveier
21 leiligheter i trinn 3.
2-4
Trinn 3 er under utvikling med planlagt salgsstart sommeren 2020!

Fra midten av 30-tallet blomstret turistnæringen på Lillehammer med ei framgangsrik hotellnæring som fundament. Lillehammer var innlandets ”turisttrafikkcentrum” kunne Nationen fortelle. Det var i denne perioden at familein Høstmælingen åpnet ”Lillehammers Frognerseter” – Solhøgda Turisthotel – for 35-40 gjester.

Du kan lese mer om hvordan turisnærignen blomstret på 30-tallets Lillehammer her.