Veidekke Bolig + NAAF = Fokus på inneklima

Veidekke samarbeider med Norges Astma- og Allergiforbund om å bygge boliger med godt og helsevennlig inneklima.

Astma og allergi er en av svært få sykdommer som stadig opplever en økende forekomst, særlig blant barn og unge. Forskning viser at årsakene i stadig sterkere grad viser seg å være knyttet til inneklima.

Belastende miljøforhold ute – og innendørs bidrar til utvikling av sykdom og forsterker symptomer hos dem som allerede har utviklet sykdom. Ved bevisste valg og gjennomtenkte løsninger tilrettelegger Veidekke Bolig for en helsetrygg bolig med fokus på:

Spesialutviklet baderom – våre baderom har en tørkenisje med avtrekk. Dette løser problemet i mange nye boliger rundt tørking av klær. Nisjen bidrar til lavere luftfuktighet og dermed mindre risiko for vekst av mikroorganismer som sopp, midd og bakterier.

dusjnisje

God ventilasjon – våre boliger leveres med vedlikeholdsavtale på ventilasjonsanlegget som sikrer jevnlig skifte av filter, rengjøring og nødvendig vedlikehold. Alle boligene har balansert ventilasjon med filtrering av inn-luften.

Helsevennlige materialer – vi velger materialer og produkter med minst mulig avgassing, som for eksempel parkett, gulvflis, Sens-maling fra Jotun eller tilsvarende.

• Optimal oppvarmingsløsning – der det er mulig velges fjernvarme som oppvarmingskilde, og boligene får et vannbasert varmeanlegg, som oftest basert på radiatorer på vegg. Ved elektrisk oppvarming velges lukkede panelovner som ikke brenner støv.

Enkel rengjøring – der du slipper vanskelig tilgjengelige flater og får  innkassing av overskap kjøkken. Vi leverer også en veiledning for riktig renhold med minimal bruk av kjemikalier.

• Kontrollert produksjon – vi har ekstra fokus på at vi skal overlevere et rent og tørt bygg, og har utviklet gode rutiner for å ha kontroll på fukt og støv i byggeprosessen.

Allergivennlig beplantning – våre prosjekter har ikke trær og planter på utomhusområder som kan gi allergiske reaksjoner som følge av pollen, sterk duft eller giftige bær.

• Råd og veiledning til kjøper – våre boligkjøpere får råd og tips om hvordan man kan sørge for et godt inneklima i boligen også etter at man har flyttet inn f.eks gjennom valg av innredning og rengjøringsmetoder.

Se vårt felles rådgivningshefte for godt inneklima.