Lokalt nærvær, skandinavisk styrke

Veidekke har blant de som kanskje har vært med på å forme norske byer og tettsteder mest, til å bli slik du kjenner de i dag. Gjennom 78 år har vi bygget alt fra kontorer for Regjeringen til rådhus i Søgne. Vi har bygget verdens flotteste opera i Oslo og kulturhus i havgapet på Bømlo. Vi har bygget tunneler, veier og jernbane i hele landet, i tillegg til kjøpesentre, servicebygg, offentlige kontorer og skoler. Samtidig har vi utviklet flere tusen boliger og skapt gode bomiljøer for de som bor i landet vårt. 

Veidekke startet med brostein i 1936. Dermed fikk vi også navnet vårt. Vi er imidlertid også en av Norges største boligutviklere med mer enn 30 store og små prosjekter rundt omkring i Norge. Vi utvikler og bygger både leiligheter og rekkehus. Kjøp av ny bolig kan fortone seg som en risikosport. I dagens boligmarked kan du som kunde risikere å måtte forholde deg til mange ulike aktører innenfor samme prosjekt.

Skulle du en dag måtte reklamere på feil i boligen, kan du bli sendt på rundgang mellom utbygger, selger og entreprenører, hvor ingen har noe med hverandre å gjøre. Dette risikerer du ikke i Veidekke da vi er en stor og solid aktør som stiller opp for kunden også etter at boligen er overtatt.

Veidekke er en ledende skandinavisk entreprenør og utvikler av boliger og næringseiendommer. Siden 1950 har konsernet stått bak en rekke store boligprosjekter over hele landet.

VIKTIG Å FORSTÅ FOLKS BEHOV
God eiendomsutvikling krever lokalkunnskap og forståelse for markedet og offentlige rammebetingelser. Men først og fremst krever det innsikt i folks behov og prioriteringer. Skal vi lykkes i eiendomsmarkedet, må vi alltid være årvåkne på hva slags boliger og livsstil folk til enhver tid ønsker seg.

Felles for boligprosjektene vi er involvert i, er samspillet mellom kvalitet og funksjon. Vi setter høye krav til boligene vi leverer, og har gjennom et inngående samarbeid med entreprenøren oppnådd svært gode resultater i forhold til å overlevere boliger uten feil og mangler.

Prosjektutvikling og bygging skjer i samspill med øvrige enheter i konsernet. Dermed sikrer vi god kvalitet og trygg gjennomføring.

VÅR VIRKSOMHET
Veidekke Bolig driver eiendomsutvikling, herunder kjøp av tomter og eiendommer for utbygging til boliger, kontorer, forretninger eller bygg for offentlig virksomhet. Virksomheten er bygget på kompetanse innen kjøp, offentlig godkjenning, prosjektutvikling og salg.

Vi jobber tett på markedet for å sikre at det vi bygger er attraktivt og gir merverdier for våre kunder. Våre bygg skal ha et godt innemiljø og ta vare på omgivelsene for dermed å sikre at de som bor og jobber i husene trives og ikke utsettes for uønsket miljøpåvirkning.

For å skape sunne boliger, samarbeider Veidekke også med Norges Astma- og Allergiforbund om å utvikle og bygge boliger med godt inneklima.